Marcel Proust (1871 - 1922)Et svar på Prousts 37 spørgsmål

Hvad er det værste, du kan forestille dig?
At de menneskelige samfund ikke formår at bryde med den udvikling der truer med at føre til konfrontation mellem forskellige kulturer, og som allerede længe har været i gang med at ødelægge klodens natur og miljø.

Hvor ville du helst tilbringe dit liv?
På en klode hvor mennesket (med et udtryk af digteren Leif Hasle) i det mindste stræber imod at ”glide ind i landskabet med samme føjelighed som en spurverede eller et harebo.”

Hvad er for dig den ideale tilværelse?
En tilværelse hvor det er udviklingen af de åndelige værdier der er målet, og som giver mening til den materielle stræben og det fysiske arbejde.

Hvilke fejl er du mest overbærende overfor?
Fejl der indrømmes og søges rettet!

Hvilke romanhelte foretrækker du?
Jeg bryder mig slet ikke om helteromaner.

Hvilken historisk person sætter du højest?
Hvem kan afgøre hvem der har taget det største skridt mod en bedre verden: Jesus eller den anonyme der imod alle odds trækker sig selv op af pølen?

Dine yndlingsheltinder fra det virkelige liv?
Jeg tror ikke vi skal stæbe efter at blive helte, men mennesker.

Dine heltinder i litteraturen?
Jeg bryder mig heller ikke om heltinderomaner. I en god bog er det bogen der er forfatterens talerør, ikke en enkelt person. Nu og da kan en bog endda være talerør for noget der er større end forfatteren.

Din yndlingsmaler?
Hieronymus Bosch eller Pieter Brueghel den ældre.

Din yndlingskomponist?
Hvis kun én, da Beethoven, som står som et mønster for personligheden der ikke blot sprænger sine egne grænser i stadig psykisk og åndelig vækst, men også sprænger personlighedens grænser, fører den derud hvor individ og kollektiv betinger hinanden.

Hvilke egenskaber foretrækker du hos en mand?
Ærlighed, eller udtrykt med et ældre mere præcist ord: fravær af affektation.

Hvilke egenskaber foretrækker du hos en kvinde?
De samme som hos en mand.

Hvilken dyd foretrækker du?
I hvert fald hverken dydighed eller evnen til at gøre en dyd af nødvendigheden.

Hvad kan du bedst lide at foretage dig?
At skrive, når kabalen går op og et slidsomt forarbejde omsider bærer frugt i en strøm der flyder af mening og større sammenhænge end man havde forestillet sig.

Hvem ville du gerne have været?
Mig selv, i en lidt mere begavet, talentfuld og letløbende udgave.

Det dominerende træk i din karakter?
Fastholden: Sagen, stoffet må jo give sig en gang! – og hvis ikke, dør du i det mindste med æren i behold – over for dig selv og Vorherre.

Hvad sætter du mest pris på hos dine venner?
At de er til stede med sig selv i åben samtale.

Din største fejl?
Stædighed, det negative udtryk for det dominerende træk i min karakter.

Din drøm om lykken?
At min stræben sætter noget i gang hos andre, og at dette også vender tilbage som ny energi hos mig.

Hvad ville være den største ulykke for dig?
At miste min kone Kirsten – og at de mange, også demokratisk valgte, ledere der truer forsoningen af verdens konflikter, for lov at fortsætte.

Hvad ville du gerne være?
Headhuntet til at afvikle den overfladiske medieverden vi kender, og have ressourcerne og evnen til at fuldføre opgaven.

Hvilken farve holder du mest af?
Dem alle i forskellige blandinger til forskellige tider og formål.

Hvilken blomst?
Dem alle – så længe de står i jorden på deres stængel.

Hvilken fugl?
Dem alle – selvom tyrkerduen kan irritere mig når jeg skal koncentrere mig, og det heller ikke er behageligt at stå i Pakistan under et træ med hundrede gribbe.

Dine yndlingsforfattere?
Dostojevskij, Herman Broch og Shakespeare.

Dine yndlingslyrikere?
Kingo og Sophus Claussen, men før vi kommer til lyrikerne, skulle jeg nok have nævnt nogle flere prosaister.

Dine helte i det virkelige liv?
Jeg tror stadig ikke vi skal stræbe efter at blive helte, men mennesker.

Dine heltinder i historien?
Jeg er hverken til helte eller heltinder.

Dine yndlingsnavne?
Jeg har ingen speciel forkærlighed for visse navne, men måske i enkelte tilfælde aversion mod et navn, indtil jeg møder et mere tiltalende menneske der bærer det uheldige navn.

Hvad afskyr du mest af alt?
Bevidst ondskab, men den ubevidste, som er meget mere almindelig, kan gøre mig mere deprimeret.

Hvilke historiske personer foragter du mest?
Alle der bruger deres position til at manipulere med deres omgivelser.

Hvilken militær bedrift beundrer du mest?
Jeg beundrer ikke militære handlinger.

Hvilken reform beundrer du mest?
Det kristne kærlighedsbudskab, som nok er formuleret, men ikke gennemført.

Hvilket talent ville du gerne have?
Vist først og fremmest et bedre sprogtalent.

Hvordan ville du helst dø?
Afslappet, mæt af dage, med Kirsten ved min side, i en verden der er på ret kurs.

Din sindstilstand lige nu?
Lidt bekymret over alt det jeg ikke får sagt.

Har du et motto?
Nej, et motto måtte være fællesnævneren; det er den man bestandig kredser om og forsøger at indkredse, men aldrig fanger fuldstændigt eller en gang for alle.


Et svar på Prousts 37 spørgsmål stillet af Hanne Risgaard til programmet i DR, P1 den 23.2.2004,
http://www.dr.dk/hanne/