Carl Nielsen til sin samtid, I-III,
Artikler, foredrag, interview, presseindlæg, værknoter og manuskripter
1891-1931,
Udgivet med indledninger og noter af John Fellow, Gyldendal 1999

Pluk af anmeldelser (herunder)
”Patriotisme er skurkens sidste udvej. Der er intet, der ødelægger kunst mere ned nationalisme og formel religion,” lød en af komponisten Carl Nielsens tordensalver. Forfatteren John Fellow har samlet alt, hvad komponisten sagde og skrev til sin samtid. Det fylder 900 sider i tre bind, hvor den store dansker kæmper sig ud af datidens omklamring som nationalkomponist og slynger om sig med toner og kritik af et musik- og kulturliv, der aldrig har sat kunsten i højsædet.
Lotte Bichel, Berlingske Tidende

John Fellow har udført et stort og grundigt arbejde. Endnu en brik – eller vel snarere en mursten – er således lagt til forståelsen af personen Carl Nielsen og hans mægtige og vidtspændende værk.
Henning Tjørnehøj, Politiken

Carl Nielsen kunne kunsten at udtale sig så godt som nogen politiker, og så var der altså, eller naturligvis, mere indhold i hans meninger. Derfor kan man springe ind hvor som helst og fornøje sig med læsningen. … Er det således den ideelle natlekture, er det også en betydelig udgivelse for Carl Nielsen-forskningen, den videnskabelige som lægmandens hjemme i lænestolen.
John Christiansen, Jyllands-Posten

Tilbage efter læsningen af bogen står et klarere billede af Carl Nielsen som en del af sin tid, hvis brydninger han blev stadig mere bevidst om. … ”Carl Nielsen til sin samtid” er et stykke videnskabelig litteratur, der ikke blot kan læses til belæring, men også til lyst.
Mikael Garnæs, Kristeligt Dagblad

Det er et kildehistorisk værk, der belyser mennesket og komponisten på en ny måde, nemlig med ham selv som udadvendt aktivt centrum. … Væsentligt er imidlertid også, at Nielsen gennem sine skriftlige arbejder tegner skarpe profiler af en stor personkreds, hvis betydning for dansk åndsliv på den måde sættes i rette perspektiv.”
Carl Skøtt, Nordjysk Stiftstidende

Samlet viser artiklerne, at Nielsen var en reformator af samme støbning og format som Poul Henningsen. Det er ikke normalt at sammenligne de to, og det er egentlig besynderligt, for lighederne er oplagte. Begge angreb i teori og praksis den victorianske følelsessvindel i kunsten og skabte selv værker, der ærligt pegede på sammenhængen mellem funktion og indhold. Og begge skrev for høj og lav og slog dermed bro over kulturkløften – en kunst, ingen af deres elever har kunnet gøre dem efter. … Hatten af for John Fellow og den største udgiverbedrift i mands minde!
Søren Schou, Weekendavisen

Men som Carl Nielsen dog har udfoldet sig i ord og bogstaver! Med polemik, kritik, kommentarer, breve, bøger, digte. Kraftfuldt, velskrivende, rasende, undertiden hudløst, undertiden sagtmodigt og velovervejet. … Men det er ikke ynk og piv, der hænger tilbage i hovedet, når man har pløjet ”Carl Nielsen til sin samtid”. Det er dyb fascination af en kunstner med en utrolig alsidighed og rigdom i sit liv.
Gregers Dirckinck-Holmfeld, Ekstra Bladet

Med hele dette kildemateriale af 240 tekster til rådighed i velordnet og veldokumenteret form er ikke kun Carl Nielsen-forskningen, men al beskæftigelse med Carl Nielsen trådt over en tærskel.
Michael Fjeldsøe, Dansk musiktidsskrift

… gennem John Fellows trebindsværk er der tale om et decideret gennembrud i Nielsen-forskningen og formidlingen. … Den ældre litteratur uddybes og korrigeres undervejs, og forfatteren når frem til resultater, som må gøre bogen til en autoritativ kilde. … Det er simpelthen noget af det mest grundige og troværdige, der længe er set. Hans arbejde burde have været udført for længe siden, men den officielle videnskab har ikke kunnet løfte opgaven. En såkaldt amatør har gjort det.
Anders Beyer, Information