Forfatteren

Fiktion:

VækstVækst, roman, Multivers 2003, 500 s.

KællingestadnKællingestaden, roman, Artia 1994, 116 s.

OdensefortællingOdensefortælling, roman, Rhodos 1987, 238 s.

OdensefortællingOdensefortælling, Roman 1987, Nu i 2. udgave
Multivers 2005


Essays og biografier:

Vil Herren ikke hilse på sin Slægt,
Brud-stykker af Carl Nielsens ungdomshistorie
Multivers 2005
Anmeldelse i Politiken 11. jun 2005

Da danske musikere vare blevne til børn igen, Om den såkaldte Wüllner-strid og dens forudsætninger i Dansk Tonekunstnerforening fra Charles Kjerulf til Carl Nielsen og Louis Glass.
Fund og forskning
i Det Kongelige Biblioteks samlinger, bd. 38, 1999, s. 201-290

Komponisten og anmelderen - Kronik i Politiken den 24.9.1999

Carl Nielsen, Wien og det europæiske vendepunkt, Fra psykisk ekspansion til værdisammenbrud, Fund og forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger, bd. 36, 1997, s. 193-251
Tysk version: Carl Nielsen, Wien und die Europäische Wende, Von psychischer Expansion bis Wertezerfall, Österreichische Musikzeitschrift, Nielsen Special, juni 1996, s. 11-62