Civilstand:

Kirsten Krogh Gift med Kirsten Krogh, min kæreste siden 1991, socialpædagog og afdelingsleder i et botilbud i Herlev for "personer med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse" - som den officielle betegnelse for tiden lyder for disse mennesker, der i årenes løb er blevet kaldt meget forskelligt.